Съвет на фондацията

Председател:

        Корман Исмаилов

Членове на съвета:

       Касим Дал
       Веселин Пенев